Sint Jan Donker

€ 2,50

Voor het feestjaar komt ook het hart van Jan Berchmans terug naar Diest. Het hart werd na zijn dood uit zijn lichaam gesneden en wordt als relikwie bewaard bij de Jezuïeten in Mechelen, maar op 18 augustus - de sterfdag van Berchmans - zal het hart in processie door de stad gedragen worden. Daarna volgt een groot volksfeest. Naar aanleiding van de viering van Jan Berchmans produceerde de Diesterse brouwerij Loterbol het bier Sint-Jan, een sterk donker en feestelijk degustatiebier van 10 vol. % alc., op initiatief van Leo Mees, O.B.A.D.-lid en voorzitter van de heemkundige kring Limes Tamera. Diest telde in het verleden vele tientallen brouwerijen, die hoofdzakelijk bruin bier produceerden. De bruine Sint-Jan is dan ook een knipoog naar het rijke brouwverleden van de stad. Om die reden wilde Leo het bier ook absoluut in de stad laten brouwen. Sint-Jan is geen gelegenheidsbier, het is de bedoeling dat het permanent in omloop blijft.